G12.5.5 E

E

Legemiddel

Toksisitet, symptomer, behandling

Ebastin

Toksisitet: Barn: < 30 mg forventes ingen eller lette symptomer. 30 mg til 2-åring ga etter kull ingen og 600 mg til 14-åring ga lett til moderat forgiftning. Voksne: 400 mg ga lett og 900 mg ga lett til moderat forgiftning.
Klinikk: Hodepine, somnolens. Munntørrhet, ev. mydriasis. Takykardi og hypotensjon. CNS-depresjon ved store doser. Ev. forlenget QT-tid og risiko for ventrikulære arytmier («torsades de pointes») ved store doser.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Kontinuerlig EKG-overvåkning ved store doser. Magnesiumsulfat intravenøst og «overdrive pacing» ved «torsades de pointes». Symptomatisk behandling

Eculizumab

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Edoksaban

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <20 mg forventes ingen eller lette effekter. Voksne: <170 mg forventes ingen eller lette effekter.
Klinikk: Blødninger er hovedproblemet.
Behandling: Kull hvis indisert. Unngå aktiviteter som kan gi eks. slag, fall og blødning i 24 timer etter inntak. Symptomatisk behandling.

Edrofonium

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Kort virketid.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Efavirenz

Toksisitet: Barn: < 600 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1,2 g i fler dager ga lett forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Efedrin

Toksisitet: Store individuelle forskjeller. Toleranseutvikling. Barn inntil 1 år: Vurder sykehus ved alle inntak over 1 døgndose. Barn 1-3 år: < 20 mg forventes ingen eller lette symptomer. Barn over 3 år: < 40 mg forventes ingen eller lette symptomer. 10 mg til barn 8 måneder ga lett til moderat forgiftning. Hos barn over 2 år ga 15–40 mg lett, 50–75 mg lett til moderat, 100–150 mg moderat og 150–250 mg moderat til alvorlig forgiftning. Lav terskel for sykehus ved symptomer. Voksne: 150 mg til eldre ga lett forgiftning.
Klinikk: Ved lett forgiftning: Hodepine, tretthet, sløv tale, skjelvinger, uro, irritabilitet, agitasjon, hypertensjon, kvalme og mavesmerter. Ev. hypertermi, kaldsvetting og hyperventilering. Ved moderat til alvorlig forgiftning: CNS-depresjon, eksitasjon, mydriasis, kramper, hallusinasjoner, psykose, takykardi, brystsmerter, palpitasjoner, arytmier, koronarspasme, ev. hjerteinfarkt, hjerneblødning og lungeødem.
Behandling: Ventrikkelskylling og kull hvis indisert. Følg bevissthetsgrad og sirkulasjon. Kontinuerlig EKG ved alvorlig forgiftning. Diazepam intravenøst ved akutt koronarsyndrom. Symptomatisk behandling

Eflornitin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.Minimal hudabsorpsjon. Svært store doser på hud eller perorale inntak kan gi forgiftning.
Klinikk: Håravfall, hevelse i ansiktet, kramper, hørselssvikt, GI-symptomer, hodepine, svakhet, svimmelhet, anemi, trombocytopeni og leukopeni.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Eføyblad

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. Barn: 1,8 g plantemateriale til 4-åring ga lett forgiftning.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Kull. Symptomatisk behandling.

Ekonazol

Toksisitet: Barn: < 500 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Eksemestan

Toksisitet: Barn: < 25 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 800 mg/dag i 12 uker har vært godt tolerert i studier.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Eksenatid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig minimal toksisitet ved peroralt inntak.
Klinikk: Hypoglykemi er hovedproblemet. Andre symptomer er kvalme, brekninger, diaré og hodepine.
Behandling: Ved lette symptomer gi karbohydratholdig mat/drikke hjemme. Ved hypoglykemi gi intravenøs bolusdose av glukose, deretter ev. kontinuerlig glukoseinfusjon. Symptomatisk behandling

Ekstrakt fra melbær og bjørk

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Elbasvir og grazoprevir

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Eleksakaftor

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Eletriptan

Toksisitet: Barn: < 40 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne (uten hjerte- og karsykdom): < 200 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Elotuzumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 20 mg/kg ble godt tolerert i kliniske studier.
Klinikk og behandling: se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Eluksadolin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Begrenset absorpsjon.
Klinikk og behandling: Se LoperamidG12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Elvitegravir

Begrenset erfaring med forgiftninger

Emedastin

Er et antihistamin. Begrenset erfaring med overdoser

Emicizumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Anbefaler behandling og oppfølging i samråd med behandlende lege.

Empagliflozin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Enkeltdoser på 800 mg og 100 mg daglig ble godt tolerert hos pasienter med diabetes 2.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Emtricitabin

Toksisitet: Barn: < 400 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1,2 g ga ingen symptomer (kliniske studier).
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Enalapril

Toksisitet: Barn: < 30 mg forventes ingen eller lette symptomer. 120 mg til 14-åring ga lett forgiftning. Voksne: 400 mg ga lett, 300–600 mg ga moderat og 400 mg til person med hjertesvikt ga svært alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Enfuvirtide

Begrenset erfaring med overdoser. Se ev. G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Enkorafenib

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 600 mg x 2 i 1 dag ga kvalme, oppkast og tåkesyn.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Enoksaparin

Begrenset erfaring med overdoser. Se ev. G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Entakapon

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 400 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Hodepine, svimmelhet, kvalme, forvirring, uro, hallusinasjoner, dystoni, dyskinesi, hypokinesi, svette, munntørrhet og hypotensjon.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Entekavir

Toksisitet: Barn: < 2 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 40 mg ga ingen symptomer (kliniske studier).
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Entrektinib

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Enzalutamid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 360 mg og 600 mg har gitt kramper.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vurder EKG. Symptomatisk behandling. 

Enzymer

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Enzyminhibitorer

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Relativt lav akutt toksisitet.
Klinikk for gruppen: Gastrointestinale symptomer, hodepine, ev. takykardi, hypertensjon og leverpåvirkning. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Epirubicin

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Eplerenon

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Eprosartan

Toksisitet: Barn: < 800 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Eptifibatid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Seponering er oftest tilstrekkelig grunnet relativt kort halveringstid. Se ev. Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin, G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Erenumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 280 mg s.c. har vært godt tolerert i kliniske studier.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Ergokalsiferol

Toksisitet: Vitamin D2. Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ergotamin, kombinasjoner med psykoleptika

Toksisitet: Anervan inneholder også klorsyklizin, koffein og meprobamat, men ergotamin er relativt mest toksisk i preparatet. Store individuelle variasjoner. Kronisk overdosering (høy terapeutisk dose) kan gi også forgiftning. Barn: < 2 tabletter og < 1 stikkpille forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Til lege/sykehus ved akutt inntak av mer enn anbefalt døgndose (4 tabletter/2 stikkpiller) eller ved symptomer.
Klinikk: Hovedproblemet er karspasme (økt risiko om pasienten allerede blir medisinert med ergotamin) og CNS-effekter. Karspasme i ekstremitetene som gir kalde ekstremiteter, smerter, blekhet, cyanose, pulsløshet, risiko for tromboser og gangren. Parestesier, fleksjonskontrakturer, muskelkramper og tremor. Sammentrekning i andre kar kan gi angina pectoris, synspåvirkning, lumbago, buksmerter, tarmgangren, nyrepåvirkning, nekrose i tungen. Kvalme og diarè. Mydriasis og munntørrhet. Ved alvorlig forgiftning: Hypo- eller hypertensjon, brady- eller takykardi, hjertesvikt, arytmier, eksitasjon, omtåkethet, hallusinasjoner, kramper, koma og hjerneødem. Respirasjonsdepresjon, bronkospasme, hyper- eller hypotermi, lever- og nyrepåvirkning.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Fokus på karspasmer, CNS og hjerte. Vurder vasodilaterende behandling og tromboseprofylakse. Ved behov ring Giftinformasjonen for øvrig behandlingsstrategi

Eribulin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 8,6 mg (4 × terapeutisk dose) ga alvorlig overfølsomhetsreaksjon og nøytropeni.
Klinikk: Beinmargsdepresjon er hovedproblemet (nøytropeni ofte mest uttalt). GI-symptomer, nevropati, økt infeksjonsfare og ev. forlenget QT-tid. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging

Erlotinib

Toksisitet: Voksne: Enkeltdoser på inntil 1000 mg har vært godt tolerert hos friske personer.
Klinikk og behandling: Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Hudreaksjoner og diaré er svært vanlige bivirkninger

Ertapenem

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ertugliflozin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 300 mg ga ingen symptomer. 100 mg daglig i 2 uker ga ingen symptomer.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Erytromycin

Toksisitet: Barn: < 200 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. 3–5 g (barn 10–15 kg) ga ingen symptomer. Voksne: 20 g ga etter ventrikkeltømming og kull ingen symptomer Klinikk og behandling: Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Escitalopram

Toksisitet: Vil teoretisk være dobbelt så toksisk som citalopram (se ev. også Citalopram G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling, men halver da dosene). Barn: Begrenset erfaring med overdoser. < 20 mg forventes ingen eller lette symptomer. 220 mg til 12-åring ga lett til moderat forgiftning. Voksne: < 300 mg forventes ingen eller lette symptomer. 360 mg ga moderat forgiftning Klinikk og behandling: Se Selektive serotoninreopptakshemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Ved 300–600 mg anbefales ett diagnostisk EKG og ved > 600 mg følg EKG minst 12 timer

Esketamin

Toksisitet: Se Ketamin (G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling ), men esketamin er mer potent (s-racemat av ketamin).
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Eslikarbazepin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 2,5 g har vært gitt i kliniske studier.
Klinikk: Lite beskrevet, se ev. Karbamazepin G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hemodialyse er teoretisk aktuelt, men vil sjelden være indisert

Esmolol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hurtigvirkende betablokker med kort halveringstid (ca. 9 minutter).
Klinikk og behandling: Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Esomeprazol

Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <200 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: <1000 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Estramustin

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger kan forventes. Beinmargsdepresjon. Kvalme, oppkast, diaré, nedsatt leverfunksjon, hypertensjon, væskeretensjon, hjertesvikt og hypersensitivitetsreaksjoner. Økt infeksjonsfare. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging

Etambutol

Se Tuberkulostatika, kombinasjonspreparater G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Etanercept

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Etekalsetid

Toksisitet: Voksne: Begrenset erfaring med overdoser. Individuell variasjon. Enkeltdoser opptil 60 mg og 22,5 mg 3 ganger ukentlig har vært godt tolerert. S-kalsium er et bedre mål på ev. toksisitet enn dosen.
Klinikk: Hypokalsemi er hovedproblemet og kan gi tretthet, parestesier, kvalme, brekninger, kramper, forlenget QT-tid og arytmier («torsades de pointes»). Behandling: Følg S-kalsium. Symptomatisk behandling.

Etidronsyre

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Etilefrin

Toksisitet: Barn: < 10 mg forventes ingen eller lette symptomer. 500–625 mg til 4-åring ga alvorlig forgiftning. Voksne: 100–150 mg ga lett til moderat forgiftning.
Klinikk: Uro, mydriasis, hodepine, oppkast og tremor. Takykardi og hypertensjon. Ev. kramper, refleksutløst bradykardi, arytmier, hypertermi og rabdomyolyse Behandling: Ventrikkeltømming og kull etter vanlige retningslinjer. EKG-overvåkning. Ved uttalt takykardi kan uselektiv betablokker forsøkes. Vurder diazepam ved uro. Symptomatisk behandling

Etoposid

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Økt risiko ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon eller ved lavt s-albumin. Barn: < 100 mg forventes ingen eller lette symptomer Klinikk: Beinmargsdepresjon. Kvalme, oppkast og diaré initialt. Nevrologiske effekter. Ev. leverskade. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging

Etorikoksib

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <120 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 500-1500 mg har gitt ingen til lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Etosuksimid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 5–7,5 g ga etter ventrikkeltømming moderat forgiftning.
Klinikk: Kvalme, brekninger, hodepine, svimmelhet, motorisk uro, desorientering, ataksi, somnolens, bevisstløshet, respirasjonsdepresjon.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Etravirin

Klinikk og behandling: Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Etylmorfin

Toksisitet: Barn 6 måneder - 1 år: < 6 mg forventes ingen eller lette symptomer. Barn 1-2 år: < 12,5 mg forventes ingen eller lette symptomer. Barn > 2 år: < 25 mg forventes ingen eller lette symptomer. 22,5 mg i løpet av 12 timer til barn 3 måneder ga alvorlig, 10–12 mg til barn 1–2 år ga ingen, 25 mg til 2-åring og 50 mg til 3½-åring ga lett til moderat, 40 mg til 8-åring ga lett og 75 mg til 5-åring ga lett til moderat forgiftning. Voksne (ikke tilvendte): 120 mg fordelt på 2 doser og 150–300 mg ga lett til moderat og 250 mg til eldre ga moderat til alvorlig forgiftning.
Klinikk: Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling I tillegg ev. erytem, ansiktsødem (barn) og nedsatt muskeltonus ved store doser.
Behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Everolimus

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 3 mg forventes ingen symptomer.
Klinikk og behandling: Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Evolokumab  

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav akutt toksisitet.
Klinikk: Trolig forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Ezetimib

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. Barn: < 40 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Kvalme, brekninger, magesmerter og diaré. Hodepine, svimmelhet og lett somnolens. Ev. muskelsmerter og leverpåvirkning.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling