G17 Legevesken

Publisert: 14.12.2015

Pål Ager-Wick

Generelt

Legemidlene i legevesken skal dekke startbehandling av akutte, behandlingstrengende sykdommer ved vaktarbeid og sykebesøk. Noen ganger vil dette være i samarbeid med prehospitale tjenester for de mest akutte tilstander, men oftest er oppstart av behandling mot mindre akutte tilstander det som trengs. Behovet vil variere avhengig av avstand til sykehus, sykestue, apotek og sistnevntes åpningstider. 

Legevaktsvirksomhet i Norge er en heterogen tjeneste med store forskjeller i behov og utstyr. En storbylegevakt med legebil har andre muligheter enn en enkeltkommunal legevakt med stor avstand til sykehus, noen legevaktsdistrikt er basert i bilen, andre er nesten utelukkende på kontoret.

Legekoffertens innhold bør være legevaktens faglige leders ansvar, sammen med legene som deltar i legevakt. Kofferten anses å være en del av det kommunale legevaktsansvaret. Den bør inkluderes i kvalitetskontrollen og være en del av medikamentregnskapet for legevakten som helhet. Det bør tilfalle egnet personale å gjøre en gjennomgang av veskens innhold ukentlig og etter hver vakt hvor vesken har vært i bruk. Lokale forhold avgjør hvorvidt dette er hensiktsmessig.

Innholdet kan også med fordel tilpasses det enkelte sykebesøk. Dette er viktig i et sikkerhetsperspektiv fordi enkelte preparater er lett omsettlige, men også fordi en legeveske aldri vil dekke enhver eventualitet.

Det henvises for øvrig til de enkelte terapikapitler. Selv de aller minste barna kan få i seg knuste tabletter når det blandes i noe de liker, men vær oppmerksom på om preparatet tillater det. 

Kap. 1 Infeksjoner

 1. Ampicillin injeksjonssubstans

 2. Gentamicin injeksjonssubstans

 3. Sterilt vann til injeksjon

 4. Fenoksymetylpenicillintabletter (660 mg og 330 mg)

 5. Amoksicillintabletter

 6. Pivmecillinamtabletter

 7. Trimetoprimtabletter

 8. Erytromycintabletter

Kap. 2 Kreftsykdommer

 1. Metylprednisolontabletter

Kap. 3 Endokrinologi (Hypoglykemi)

 1. Måleapparat til blodglukosebestemmelse

 2. Glukose 500 mg/ml injeksjonsvæske

 3. Glukagon (alternativ hvis man ikke kommer inn i en vene og får gitt glukose)

Kap. 4 Blodsykdommer

 1. Traneksamsyre, injeksjonsvæske og tabletter

 2. Vitamin K1, injeksjonsvæske

Kap. 5 Psykiske sykdommer

 1. Diazepam tabletter (ha kun få tabletter i vesken og oppbevar resten på sikkert sted)

 2. Zopiklon tabletter (ha kun få tabletter i vesken og oppbevar resten på sikkert sted)

 3. Antipsykotikum (haloperidol), injeksjonsvæske

 4. Lavdoseantipsykotikum (haloperidol), tabletter 1 mg

Kap. 6 Nevrologiske sykdommer (Status epilepticus, feberkramper)

 1. Diazepam injeksjonsvæske (kan også gis rektalt)

 2. Paracetamol, tabletter, stikkpiller (fra 125 mg og oppover)

Kap. 7 Øye

 1. Kloramfenikol øyesalve, øyedråper (øyedråper som endosepakning) eller

 2. Fusidin øyedråper (Fucithalmic som endosepakning).

Kap. 8 Hjerte- og kretsløp

 1. Acetylsalisylsyre lettløselige (ved hjerteinfarkt)

 2. Klopidogrel tabletter

 3. Adrenalin injeksjonsvæske (1 mg/ml)

 4. Atropin injeksjonsvæske

 5. Metoprolol injeksjonsvæske

 6. Furosemid injeksjonsvæske, tabletter

 7. Glyseroltrinitrat resoribletter, munnspray

 8. Amiodaron injeksjonsvæske

 9. Morfin injeksjonsvæske

Kap. 9 Allergi

 1. Antihistamin injeksjonsvæske, tabletter f.eks. deksklorfeniramin

 2. Metylprednisolon injeksjonssubstans

 3. Adrenalin injeksjonsvæske (1 mg/ml)

Kap. 10 Nedre luftveier og lunger

 1. Adrenerge beta-2-agonister (salbutamol) injeksjonsvæske, tabletter

 2. Ipratropium inhalasjonsvæske

 3. Glukokortikoidtabletter, f.eks. prednisolon

 4. Metylprednisolon injeksjonssubstans

 5. Oksygen til inhalasjon (kan medbringes der situasjonen krever det. Oksygen er per def. et legemiddel)

Kap. 11. Øvre luftveier, svelg og øre

 1. Karkontraherende nesedråper (i endosepakninger)

 2. Adrenalin injeksjonsvæske, brukt som inhalasjon med håndforstøver (til barn med alvorlig laryngitt)

 3. Glukokortikoidtabletter f.eks. prednisolon eller betametason eller dispersformuleringer på godkjenningsfritak (laryngitt)

Kap. 12 Fordøyelsesorganer

 1. Loperamid

 2. Ondansetron mikstur, smeltetabletter, infusjon/injeksjonsvæske

 3. Glukose-elektrolyttmikstur (GEM pulver i porsjonspakninger)

 4. Avførende miniklyster

Kap. 13 Nyrer og urinveier

 1. NSAID til injeksjon (diklofenak, indometacin)

 2. Ketobemidon/difenyldimetylaminobuten stikkpiller

 3. Lokalanestesi gel (ved kateterisering av menn)

Kap. 14 Gynekologi

 1. Nødprevensjon (ulipristal eller levonorgestrel)

Kap. 17 Muskler og skjelett

 1. NSAID som tabletter f.eks. naproksen, ibuprofen, diklofenak.

Kap. 19 Feber, kvalme, svimmelhet

 1. Metoklopramid injeksjonsvæske, stikkpiller

 2. Ondansetron mikstur, smeltetabletter, infusjon/injeksjonsvæske

 3. Paracetamol tabletter, stikkpiller

 4. Proklorperazin, stikkpiller

Kap. 20 Smerter

 1. Paracetamol tabletter

 2. Morfin injeksjonsvæske

 3. Ketobemidon injeksjonsvæske og ketobemidon/difenyldimetylaminobuten stikkpiller

Kap. 21 Palliativ behandling

 1. Glykopyrron injeksjonsvæske (ved sliming eller dødsralling) OBS: Kan fortynnes

 2. Morfin-skopolamin injeksjonsvæske

 3. Haloperidol injeksjonssubstans (angstdempende, kvalmestillende)

 4. Ondansetron mikstur, smeltetabletter, infusjon/injeksjonsvæske

 5. Diazepam (angstdempende)

Kap. 23 Ernæring og væskesubstitusjon

 1. Ringer-acetat infusjonsvæske 1000 ml.

Forgiftninger

 1. Nalokson injeksjonsvæske (anbefales å fortynne 1:10 for å unngå sterk antagonistisk reaksjon)

 2. Flumazenil injeksjonsvæske

 3. Brekkmiddel

 4. Aktivt kull