G12.5.3 C

C

Legemiddel

Toksisitet, symptomer, behandling

C1-hemmer

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Mulige symptomer er reaksjoner på injeksjonsstedet, hypertermi, trombose, allergiske eller anafylaktoide reaksjoner.
Behandling: Symptomatisk behandling

Canakinumab

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Capsaicin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lite sannsynlig med betydelige overdoser pga. administreringsform (plaster og krem). For eksponeringer av capsaicin som pepperspray, se Tåregass og pepperspray (andre forgiftningsagens)  G12 Tåregass og pepperspray .
Klinikk: Hud- og slimhinneirritasjon (erytem, kløe, smerter og ev. hevelse).
Behandling: Vask huden med såpe og vann. Symptomatisk behandling.

Caspofungin

Begrenset erfaring med overdoser

Catumaksomab

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Cefaleksin

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Cefalotin

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Cefiksim

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Cefotaksim

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ceftarolinfosamil

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Ceftazidim

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ceftolozan og tazobaktam

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 3 g ceftolozan og 1,5 g tazobaktam ga i kliniske studier ingen eller lett forgiftning.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Ceftriakson

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Cefuroksim

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Celekoksib

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 400 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1,2 g og 3 g ga ingen symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Cemiplimab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ceritinib

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Certolizumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Betydelig toksisitet har ikke vært sett i kliniske studier med gjentatte doser på opptil 800 mg subkutant og 20 mg/kg intravenøst.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Cetirizin

Toksisitet: Barn: <40 mg forventes ingen eller lette symptomer. 400 mg til 14-åring ga lett forgiftning. Voksne: Inntil 500 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se Piperazinderivater G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Forventer kun lette symptomer

Cetuximab

Se Monoklonale antistoffer G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Hypomagnesemi er vanlig ved terapeutisk bruk

Cidofovir

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Nyretoksisitet er hovedproblemet. Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ciklesonid

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ciklopiroks

Begrenset erfaring med overdoser

Ciklosporin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Økt risiko ved nedsatt nyrefunksjon og pågående terapeutisk bruk. Mange relevante legemiddelinteraksjoner. Forventes ikke toksisitet ved dobbel terapeutisk døgndose hos stabile terapeutiske brukere. Barn: < 200 mg forventes ingen eller lett forgiftning. 240 mg til 2-åring ga lett forgiftning og 600 mg til 3-åring ga ingen symptomer. Miksturen inneholder en etanolkonsentrasjon som kan gi symptomer hos barn. Voksne: 5 g (92,6 mg/kg), 7,5 g og 150 mg/kg peroralt ga lett forgiftning.
Klinikk: Væskeretensjon og nyrepåvirkning er hovedproblemet. Hypertoni. GI-symptomer. CNS-effekter som f.eks. hodepine, beruselse, hyperestesi, encefalopati og kramper. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Vurder kalsiumblokker ved hypertensjon

Cimetidin

Toksisitet: Barn: < 2 g forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 24 g ga lett og 30 g ga moderat forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Cinacalcet

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 
Klinikk: Hypokalsemi med symptomer som tretthet, parestesier, muskelkramper, ev. generelle kramper. Ved alvorlig forgiftning ev. forlenget QT-tid og arytmier («torsades de pointes»). Kvalme og brekninger Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Følg S-kalsium. Symptomatisk behandling

Cinkokain

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Relativt høy toksisitet. Lav terskel for å gi kull selv ved mindre doser. Barn: 300 mg til 1-åring (30 mg/kg) ga alvorlig forgiftning og 15 mg/kg til 1-åring og 19 mg/kg til 1-åring ga letal forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ciprofloksacin

Toksisitet: Barn: < 1 g forventes ingen eller lette symptomer. 12 g til 16-åring ga lett forgiftning. Voksne: 10 g, 18 g og 21 g ga akutt nyresvikt.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Cisplatin

Toksisitet: ≥ 200 mg/m2 kan gi livstruende respirasjonsforstyrrelser og forstyrrelser i syre-base-balansen. Barn: 400 mg/m2 ga fatal forgiftning for 3-åring. Voksne: 750 mg i løpet av én dag var fatalt. 100 mg/ m2 daglig i 4 dager ga alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Citalopram

Toksisitet: Barn: < 40 mg forventes ingen eller lette symptomer. 120 mg til 11-åring (over 9 timer) ga lett forgiftning. Voksne: < 600 mg forventes ingen eller lette symptomer. 600–1900 mg ga moderat til alvorlig og > 1900 mg ga alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Ved 600 mg–1,2 g anbefales ett diagnostisk EKG og ved > 1,2 g følg EKG minst 12 timer

Conestat alfa

Begrenset erfaring med overdoser

Crisantaspase

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Cyproteron

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. Barn: < 200 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 2,5 g ga etter kull ingen symptomer.
Klinikk: Ev. forsterkning av bivirkninger beskrevet ved terapeutisk bruk.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling

Cytarabin

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling