G12.5.26 Z

Z

Legemiddel

Toksisitet, symptomer, behandling

Zanamivir

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ziconotid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser
Klinikk: Kvalme, ataksi, nystagmus, CNS-depresjon, forvirring og hypotensjon
Behandling: Symptomatisk behandling

Zidovudin

Toksisitet: Barn: < 900 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 3 g og 20 g ga lett og 36 g ga moderat forgiftning. 2,5 g daglig i 16 dager ga leverpåvirkning og levkopeni
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ziprasidon

Toksisitet: Barn: < 80 mg forventes ingen eller lette symptomer. 400 mg til 1½-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 640 mg ga lett og 1–3,1 g ga moderat forgiftning
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Zofenopril

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Zoledronsyre

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Zolmitriptan

Toksisitet: Barn: < 5 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne (uten hjerte- og karsykdom): < 25 mg forventes ingen eller lette symptomer Klinikk og behandling: Se selektive 5-HT1-reseptoragonister G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Zolpidem

Toksisitet: Barn: < 10 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: < 100 mg ga lett, 100–400 mg ga lett eller moderat og 700–800 mg ga alvorlig forgiftning Klinikk og behandling: Se Benzodiazepinderivater G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Zonisamid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 25 mg forventes ingen eller lette symptomer Klinikk og behandling: Se Antiepileptika, diverse nyere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Zopiklon

Toksisitet: Barn: < 7,5 mg forventes ingen eller lette symptomer. 22,5 mg til 4-åring ga lett til moderat og ca. 30 mg til 6-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 22,5–50 mg ga lett, 40 mg til eldre ga lett, 50–100 mg ga lett til moderat, 100 mg ga alvorlig (dyp bevisstløshet) og 187 mg sammen med alkohol ga alvorlig forgiftning
Klinikk og behandling: Se Benzodiazepinderivater G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Respirasjonsdepresjon særlig i kombinasjon med alkohol eller CNS-depressive legemidler. Ev. bradykardi, AV-blokk og elektrolyttforstyrrelser

Zuklopentixol

Toksisitet: Cis-formen (zuklopentixoldekanoat) er mer toksisk en racematet. Barn: 25 mg (cis) til 1½-åring og maksimalt 30 mg til 2-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 150 mg (cis) og 350–700 mg ga moderat forgiftning Klinikk: CNS-depresjon. Ekstrapyramidale symptomer som parkinsonisme, dysartri, spasmer, stereotype ansiktsbevegelser, tics og dysfagi kan opptre sent i forløpet, men være langvarige (døgn). Ataksi. Ved alvorlig forgiftning: Kramper, koma, respirasjonsdepresjon, sinustakykardi og hypotensjon Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med biperiden