G12.5.21 U

U

Legemiddel

Toksisitet, symptomer, behandling

Ulipristal

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. 200 mg har vært godt tolerert Klinikk: Ev. forsterkning av bivirkninger Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling

Umeklidiniumbromid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Upadacitinib

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <15 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 60 mg depot/dag ga i kliniske studier lett forgiftning.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkelskylling og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Urologiske spasmolytika

Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene Klinikk for gruppen: Antikolinerge fenomener som uro, forvirring, agitasjon, eksitasjon, hallusinasjoner, kramper, CNS-depresjon, takykardi, palpitasjoner, ev. arytmier. Mydriasis, urinretensjon, munntørrhet, tarmatoni og feber Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Diazepam ved uro, eksitasjon eller kramper. Ev. fysostigmin ved uttalt sentral antikolinerg klinikk. Øvrig symptomatisk behandling

Urokinase

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser Klinikk og behandling: Se ev. G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ursodeoksykolsyre

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 1,5 g forventes ingen eller lette symptomer.  Klinikk: Ev. diaré Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Ustekinumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Enkeltdoser på inntil 6 mg/kg har vært tolerert. 
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling