G3 Legemiddelbruk og -dosering ved nedsatt nyrefunksjon

Publisert: 19.01.2016

Per Wiik Johansen

Hurtigvalg til   G3 Tabell: Dosering ved nedsatt nyrefunksjon (alfabetisk)

Underkapitler