Hastebehandling

På disse sidene gis en alfabetisk fortegnelse med sidehenvisning for tilstander som krever øyeblikkelig behandling, fortrinnsvis medikamentell.

NB! Rask intravenøs administrasjon kan være risikabelt.

T3 Addisonkrise

T10 Akutt alvorlig astmaanfall

T1 Akutt bakteriell meningitt

T3 Akutt binyrebarksvikt

T11 Akutt epiglottitt


T8 Akutt koronarsykdom (ustabil angina, hjerteinfarkt uten ST-elevasjon, hjerteinfarkt med ST-elevasjon)

T11 Akutt (malign) laryngotrakeobronkitt

T7 Akutt vinkelblokkanfall

T9 Anafylaktisk sjokk

T9 Anafylaktoide reaksjoner

G12 Antidoter – alfabetisk oversikt, bruksområde og dosering

T8 Asystole

T8 AV-blokk grad III

T5 Delirium tremens

T3 Diabetisk ketoacidose

T4 Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC)

T7 Endoftalmitt

T7 Etseskader (øye)

T8 Hjerte-lunge-redning

T8 Hjertestans

T8 Hypertensjonskriser

T3 Hypoglykemi - Symptomer

T3 Hypoglykemi - Behandling

T8 Hypovolemisk sjokk

T8 Kardiogent sjokk

T17 Kjempecellearteritt (Giant Cell Artheritis, GCA)

T4 Lungeembolisme (LE)


T1 Malaria falciparum

T3 Myksødemkoma


T7 Perforerende øyeskader

T1 Sepsis

T6 Serieanfall og status epilepticus

T8 Sjokk (sirkulatorisk kollaps)

T10 Status asthmaticus

T17 Temporalarteritt (TA)

T3 Tyreotoksisk krise

T8 Ventrikkelflimmer

T8 Ventrikkeltakykardi

T5 Wernickes encefalopati

T7 Zoster ophthalmicus

T12 Øsofagusvaricer