De generelle kapitlene

De to første delene av Legemiddelhåndboken, terapikapitlene og legemiddelkapitlene, omhandler avgrensede sykdommer og legemiddelgrupper. I den tredje delen i de 24 generelle kapitlene (G-kapitlene), gjøres det rede for farmakoterapeutiske emner som går på tvers av de spesifikke terapikapitlene.

Den generelle delen av Legemiddelhåndboken kan leses som en liten lærebok av kolleger som ønsker å friske opp sine farmakologiske og farmakoterapeutiske kunnskaper. Hovedhensikten er imidlertid å gi leseren et oppslagsverk som kan gi svar på spørsmål knyttet til generelle farmakologiske prinsipper, farmakoterapi for ulike pasientgrupper og praktiske sider ved legemiddelforskrivning.

Last ned

Under kan du laste ned alle kapitlene som PDF, de oppdateres kontinuerlig og inneholder det samme som nettstedet.