G12.5.28 Ø

Ø

Legemiddel

Toksisitet, symptomer, behandling

Østrogener

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. Voksne: 100–200 mg østriol ga GI-symptomer og lett leverpåvirkning. 160 mg østradiol ga hodepine og forbigående EEG-påvirkning Klinikk for gruppen: Kvalme, brekninger, hodepine, svimmelhet, ev. leverpåvirkning. Ved kronisk bruk bl.a. væskeretensjon, ødem og hypertensjon Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling

Østrogener og progestogener i kombinasjoner

Se Antikonseptiva, hormoner, systemiske G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling