G12.5.24 X

X

Legemiddel

Toksisitet, symptomer, behandling

Xylometazolin

Toksisitet: Nasal eksponering: Barn inntil 4 måneder: <0,3 mg (inntil 2 sprayer av 1 mg/ml) forventes ingen eller lette symptomer. Barn >4 måneder: <0,8 mg (inntil 6 sprayer av 1 mg/ml) forventes ingen eller lette symptomer. Peroralt inntak: Barn inntil 4 måneder: <1 mg forventes ingen eller lette symptomer. Barn >4 måneder: <5 mg forventes ingen eller lette symptomer. Ved uttalte symptomer til sykehus.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling