G12 Forgiftninger

Revidert: 16.04.2021

Oppdatert: 28.09.2021

Barbro Johanne Spillum, Dag Jacobsen, Liv Ingrid Flø Beck

Generelt

Kapitlet er utarbeidet av Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet, i samarbeid med Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF - Ullevål. Felleskatalogen AS har finansiert arbeidet med den generelle delen, omtalen av registrerte legemidler og informasjonen om andre forgiftningsagens. Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok har finansiert arbeidet med antidotoversikten samt omtale av ikke-registrerte legemidler. Kapitlet publiseres både i Felleskatalogen og Norsk legemiddelhåndbok og på deres respektive nettsider.

Hurtigvalg

Hurtigvalg til  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Hurtigvalg til  G12 Andre forgiftningsagens – Toksisitet, klinikk og behandling

Hurtigvalg til  G12 Antidoter – alfabetisk oversikt, bruksområde og dosering

Hurtigvalg til  G12 Indikasjoner for ventrikkeltømming og medisinsk kull

Hurtigvalg til  G12 Ventrikkeltømming – praktisk veiledning

Hurtigvalg til  G12 Medisinsk kull – praktisk veiledning

Hurtigvalg til  G12 Alkalisk diurese – praktisk veiledning

Hurtigvalg til G12 Spesielle forhold hos barn ved forgiftninger

Om Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet

Telefon: 22 59 13 00 (hele døgnet)

Giftinformasjonen gir råd og veiledning om risikovurdering, klinikk og behandling av forgiftninger med legemidler, kjemikalier, planter, sopp og dyr. Veiledning om forgiftningsbehandlingen omfatter råd om tiltak, anbefalt/frarådet behandling og bruk av antidoter. Telefontjenesten er gratis og tilgjengelig både for allmennheten og helsevesenet.

Klinisk bakvakt er tilgjengelig hele døgnet for diskusjon ved vanskelige tilfeller.

Hjemmeside for helsevesenet: www.helsebiblioteket.no/forgiftninger

Hjemmeside for allmennheten: www.giftinfo.no

Underkapitler