G12.5.25 Y

Y

Legemiddel

Toksisitet, symptomer, behandling

Yohimbin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 
Klinikk og behandling: Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling