Refusjonsordninger for legemidler

Publisert: 16.11.2016

Sist endret: 18.04.2017

Blåreseptforskriften

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv.

Forskriften oppdateres regelmessig av Lovdata.

Dato: FOR-2007-06-28-814
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet
Publisert: I 2007 hefte 7
Ikrafttredelse: 03.03.2008
Sist endret: FOR-2015-12-21-1830 fra 01.01.2016
Endrer: FOR-1997-04-18-330
Hjemmel: LOV-1997-02-28-19-§5-14, LOV-1994-08-05-55-§6-2
Kunngjort: 04.07.2007
Korttittel: Blåreseptforskriften

Andre refusjonsordninger

Forhåndsgodkjent refusjon på blå resept

Individuell stønad på blå resept

Medisinsk forbruksmateriell på blå resept

  • Produkt- og prislister fra HELFO, se helfo

Dekning av utgifter til næringsmidler

  • Dekning av utgifter til næringsmidler, se helsenorge

  • Rundskrivet til folketrygdlovens § 5-14 under § 6, se nav

Hvit resept/bidragsordningen

  • Betaling for bandasjemateriell, forbruksmateriell og reseptfrie legemidler, se helsenorge

  • Støtte til prevensjon for dem mellom 16 og 20 år, se helsenorge

  • Ufrivillig barnløshet og infertilitetsbehandling (se helsenorge) og ved kjøp av legemidler til infertilitetsbehandling i EU/EØS (se helsenorge

Helseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus (H-resept)