L2.2.1.2 Imatinib

Publisert: 21.06.2021

Egenskaper

Imatinib er en tyrosinkinasehemmer med høy selektivitet som hemmer kraftig noen få tyrosinkinaser med veldefinerte og avgjørende roller i patogenesen av spesifikke maligne tilstander. En av disse tyrosinkinasene er hybridproteinet BCR-ABL, produktet av fusjonsgenet bcr-abl som oppstår som følge av de genetiske translokasjonene som danner Philadelphiakromosomet ved kronisk myelogen leukemi (KML). En annen imatinibsensitiv tyrosinkinase er c-Kit, som er reseptor for stamcellefaktor (SCF). Aktiverende mutasjoner i kit-genet fører til at Kit-tyrosinkinasen er konstant hyperaktiv, og dette er en avgjørende årsaksfaktor i patogenesen for flertallet av de mesenkymale svulstene i tarmtraktus som kalles «gastrointestinal stromal tumor» (GIST). Også platederivert vekstfaktor (PDGF)-reseptorene hemmes av imatinib.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er tilnærmet 100 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i leveren, hovedsakelig via CYP3A4. Også andre CYP-isoenzymer er involvert. Aktiv hovedmetabolitt. Utskilles hovedsakelig via gallen i feces. Halveringstiden for imatinib er ca. 20 timer, for aktiv metabolitt ca. 40 timer.

Indikasjoner

Kronisk myelogen leukemi (KML). Akutt lymfatisk leukemi positiv for bcr-abl-genet. Gastrointestinal stromal tumor (GIST). Kan ha effekt ved kronisk eosinofil leukemi og myelomonocytt leukemi. Utprøves ved mesoteliomer.

Dosering og administrasjon

Gis peroralt. Anbefalt dose ved KML er 400–600 mg/dag, gitt som én daglig administrasjon. Se spesiallitteratur. Behandling bør startes av lege som har erfaring med behandling av hematologiske maligniteter og maligne sarkomer.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Kvalme og brekninger, diaré, abdominalsmerter, cytopeni. Væskeretensjon med ødemer, vektøkning, ev. plevraeffusat, lungeødem, ascites. Nøytropeni, trombocytopeni, anemi. Muskelspasmer, myalgi, artralgi, knokkelsmerter. Hudutslett. Blødninger. Reaktivering av hepatitt B hos pasienter som er kroniske bærere av viruset har oppstått etter at pasientene har brukt BCR-ABL-tyrosinkinasehemmere.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist fosterskade. Amming: Opplysninger mangler om bruk under amming. G7.1 og G8.1.

Forsiktighetsregler

Det er sendt ut eget Kjære helsepersonell-brev (2016) om risiko for reaktivering av hepatitt B.

Kontroll og oppfølging

Regelmessig kontroll av vekt. Kliniske tegn på væskeretensjon. Regelmessige fullstendige blodtellinger. Følge cytogenetisk og molekylær (BCRABL-transkripter) respons. Pasienter bør testes for HBV-infeksjon før oppstart av behandling, og pasienter med HBV-infeksjon må overvåkes for tegn og symptomer på aktiv HBV-infeksjon under behandling. Se SLV interaksjonssøk.

Informasjon til pasient

Prevensjon. Bivirkninger.

Preparater

GlivecNovartis Europharm Limited (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Imatinib100 mg
60 stk
C
h
7 946,40
Tablett
Imatinib400 mg
30 stk
C
h
15 600,90
Imatinib AccordAccord Healthcare S.L.U.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Imatinib100 mg
60 ×1 stk
C
h
7 946,40
Tablett
Imatinib400 mg
30 ×1 stk
C
h
15 600,90
Imatinib CiplaCipla Europe NV
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel
Imatinib100 mg
60 stk
C
h
7 946,40
Kapsel
Imatinib400 mg
30 stk
C
h
15 600,90
Imatinib SandozSandoz - København
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Imatinib100 mg
60 stk
C
h
7 946,40
Tablett
Imatinib400 mg
30 stk
C
h
15 600,90