L11 Legemidler ved sykdommer i øvre luftveier, øre, munn og svelg

Publisert: 13.02.2017

Lasse A. Skoglund (L11.2), Sverre Steinsvåg (L11.1)

Se også:

L9 Legemidler ved allergiske lidelser

Underkapitler