L2 Legemidler i behandlingen av kreftsykdommer

Publisert: 21.06.2021

Sist endret: 31.10.2022

Alexander Fosså (L2.1, L2.4-L2.7), Tormod Kyrre Guren (L2.2, L2.3, L2.8), G. Hege Thoresen, Odd Terje Brustugun, Olav Dajani, Gustav Lehne, Per Ole Iversen, Anne Sophie von Krogh

Hormoner og hormonantagonister, se

 1. L3 Glukokortikoider

 2. L3 Glukokortikoider for systemisk effekt og lokal injeksjon

 3. L14 Kvinnelige kjønnshormoner

 4. L3 Hemmere av mannlige kjønnshormoner

 5. L3 Antiøstrogener og østrogenreseptormodulerende midler

 6. L14 Analoger av gonadotropinfrigjørende hormon

Immunmodulerende midler, se

 1. L18 Ciklosporin

 2. L18 Immunmodulerende immunglobuliner

 3. L18 Monoklonale antistoffer

 4. L18 Immunmodulerende cytokiner

 5. L18 Interferoner

 6. L18 Hematopoetiske vekstfaktorer

 7. L18 BCG

Bivirkninger av cytostatika

Se T2 Bivirkninger av cytostatika

Graviditet, amming og cytostatika

Se T2.1.2 Fosterpåvirkning T2 Fosterpåvirkning

Kontroll og oppfølging

Se T2.1.5.1 Dosejustering T2 Dosejustering

Metodevurdering

Malignt melanom - fullstendig metodevurdering: Legemidler til bruk ved inoperabel eller metastatisk malignt melanom (føflekkreft)

Prostatakreft - fullstendig metodevurdering: Legemidler til bruk ved metastaserende prostatakreft

Underkapitler