L19 Kvalmestillende legemidler (antiemetika)

Publisert: 14.12.2015

Gustav Lehne og Øyvind Melien

Se også L9 Førstegenerasjons antihistaminer mot kvalme

Underkapitler