L16 Legemidler ved hudsykdommer

Publisert: 15.09.2021

Jon Anders Halvorsen (L16.1, L16.2, L16.4, L16.5, L16.6, L16.7), Linn Landrø (L16.5.10), Kristian Løvås (L16.3), Steinulv Aarebrot (L16.2)

Andre hudmidler

L1 Antimikrobielle midler, se de respektive midlene

Underkapitler