L2.5 Midler til fotodynamisk terapi

Publisert: 21.06.2021

Egenskaper

Flere legemidler som inneholder ulike porfyrinderivater er utviklet for fotodynamisk behandling. Prinsippet for terapien er først å tilføre preparatet, lokalt eller systemisk, og deretter å bestråle tumor med lys av ulike bølgelengder (definert litt forskjellig for de enkelte stoffene) ved bruk av spesiallampe eller laser. Mekanismen for den tilsiktede cytotoksiske effekten er at de fotoaktive porfyrinene absorberer lyset og fluorescerer. Dette fører til lokal skade, fortrinnsvis ved dannelse av reaktive frie oksygenradikaler.

Informasjon til pasient

Prevensjon. Bivirkninger.

Underkapitler