L7 Legemidler ved øyesykdommer

Publisert: 22.12.2015

Gunnar Høvding

Øyedråper også under

  1. L1 Antibakterielle midler

  2. L9 Antihistaminer til lokal bruk

  3. L9 Andre lokaltvirkende antiallergika

  4. L17 Ikke‑steroide antiinflammatoriske midler (NSAID)

  5. L22 Lokalanestetika i oftalmologien

Underkapitler