L7 Legemidler ved øyesykdommer

Publisert: 22.12.2015

Gunnar Høvding

Øyedråper også under

  1. L1 Antibakterielle midler

  2. L1 Antivirale midler

  3. L9 Antihistaminer til lokal bruk

  4. L9 Andre lokaltvirkende antiallergika

  5. L17 Ikke‑steroide antiinflammatoriske midler (NSAID)

  6. L22 Lokalanestetika i oftalmologien

Underkapitler