L17 Legemidler ved muskel- og skjelettsykdommer

Publisert: 10.06.2016: 

Sist endret: 10.12.2018

Jens Ivar Brox (L17.5), Johan G. Brun (L17.1, L17.2, L17.3, L17.4, L17.6), Erik Fink Eriksen (L17.8), Ragnar M. Joakimsen (L17.7) 

Aktuelle nettressurser

  • Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer.  Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR). Revmatologisk avdeling. St. Olavs Hospital. Oppdatert mars 2018. nksr.no/

Antiøstrogener og østrogenresptormodulerende midler, se

Immunmodulerende cytokinantagonister, se

Andre immunmodulerende midler, se

Underkapitler