L2.4 Aromatasehemmere

Publisert: 21.06.2021

Egenskaper

Aromatasehemmere reduserer østrogennivået hos postmenopausale kvinner ved å hemme perifer østrogendannelse (aromatisering). Aromatase (CYP19) finnes i fettvev, lever og flere andre vev og danner østrogen fra androgen. Det dannes hovedsakelig østron (som videreomdannes til østradiol) fra androstendion og i mindre grad østradiol fra testosteron. Aromatasehemmere blokkerer denne enzymaktiviteten. Midlene brukes i behandling av metastaserende brystkreft hos postmenopausale kvinner. Sjansen for respons er størst hvis det er påvist østrogenreseptorer i tumorvevet. Midlene blokkerer ikke ovarial østrogensyntese, og de har derfor ingen plass i behandling av premenopausal brystkreft.

Informasjon til pasient

Prevensjon. Bivirkninger.

Underkapitler