L20 Smertestillende legemidler

Revidert: 31.08.2023

Luis Romundstad

Generelt

Se også L17.1.1 NSAID L17 Ikke‑steroide antiinflammatoriske midler (NSAID)

Nettressurser

Generell pediatriveileder: Kap 13. Smerte og sedasjon.

Nyfødtveileder: Kap 18 Smertebehandling, sedering og palliasjon

Kilder

L20 Kilder

Underkapitler