L20 Smertestillende legemidler

Publisert: 30.06.2020

Luis Romundstad

Se også

L17 Ikke‑steroide antiinflammatoriske midler (NSAID)

Veileder i pediatri: Smertebehandling

Kilder

L20 Kilder

Underkapitler