L2.1 Cytostatika

Publisert: 21.06.2021

Sykehusinnkjøp HF har inngått LIS-avtale for behandling med peroralt administrerte kjemoterapeutika,se terapianbefalingene

Underkapitler