L18 Immunmodulerende midler

Publisert: 3.03.2017

Pål Aukrust, Anders Hartmann

Se også

L2 Syklofosfamid

L2 Metotreksat

L3 Glukokortikoider for systemisk effekt og lokal injeksjon

L17 Leflunomid

Underkapitler