L2.8 CAR T

Publisert: 21.06.2021

Sist endret: 16.09.2022

Generelt

Ved en avansert form for immunterapi, såkalt adoptiv T-celleterapi ev. kimerisk antigenreseptor-T-celleterapi, benyttes autologe T-celler som reprogrammeres til å gjenkjenne spesifikke antigener på kreftcellenes overflate. På denne måten målrettes pasientens egne T-celler til å angripe og drepe kreftceller. Ved slik behandling høstes pasientens T-celler fra perifert blod og sendes deretter til et produksjonssenter hvor de gjennomgår en genetisk modifisering slik at de uttrykker kimære antigenresptorer (CAR) rettet spesifikt mot tumorantigen, ekspanderes ex vivo, og gis deretter tilbake til pasienten.

De seneste årene har kliniske studier med CAR T-celler mot B-celleantigenet CD19 gitt lovende resultater i pasienter med B-cellemaligniteter. Se også Melenhorst JJ, Chen GM, Wang M, et al. Decade-long leukaemia remissions with persistence of CD4+ CAR T cells. Nature. 2022;602(7897):503-509. doi:10.1038/s41586-021-04390-6.

I Norge vil foreløpig denne behandlingen kun anvendes som ledd i kliniske studier.

Underkapitler