G7.1.9 I

I

Legemiddel

Dokumentasjon vedrørende bruk under graviditet

Ibandronat

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Ibrutinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogene effekter.

Ibuprofen

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Ibutilid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogene effekter.

Icatibant

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Idarubicin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Idarusizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Bindes selektivt til dabigatran. Ingen kjent biologisk aktivitet i mennesker. 

Idebenon

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

Idelalisib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogen effekt.

Ifosfamid

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Ikke‑steroide antiinflammatoriske midler

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Iloprost

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Imatinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist fosterskade

Imidazolderivater

Det er ingen holdepunkter for at lokalbehandling av vaginale infeksjoner medfører risiko. Systemisk behandling bør unngås, da kasuistikker har reist mistanke om teratogene effekter. Se også de enkelte virkestoffene

Imipenem

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Imiquimod

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Immunglobuliner

Ingen kjent risiko

Immunglobulin anti-T-lymfocytt

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Indakaterol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Indinavir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Indometacin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Infliksimab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Uheldige effekter på immunresponser i det nyfødte barn kan ikke utelukkes

Ingenolmebutat

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Lav systemisk eksponering

Inhalasjonsanestetika

Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Inhalasjonsglukokortikoider

Se glukokortikoider til lokal bruk G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Inklisiran

Erfaring med bruk hos gravide mangler. 

Inotuzumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier en mulig effekt på fosterets vekst og utvikling.

Insulin

Ansees som trygt

Interferon alfa

Enkeltkasuistikker hos gravide har ikke gitt holdepunkter for økt risiko. Forsiktighet tilrådes. Høye doser har ført til abort hos aper

Interferon beta

Spontanaborter er rapportert i en klinisk studie blant gravide med multippel sklerose. Høye doser har ført til abort hos aper 

Interferon gamma

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Iobitridol

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Iodixanol

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Iomeprol

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Ipilimumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. IgG passerer placenta

Ipratropium

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antikolinergika G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Irbesartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Irinotekan

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Isavukonazol

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Isofluran

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Isoniazid

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Ved behandling av gravide bør det gis tilskudd med pyridoksin

Isoprenalin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se og G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Isosorbidmono‑ og dinitrat

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Isotretinoin

Er svært teratogent (misdannelser i sentralnervesystemet, ansikt og hjerte). Må seponeres minst 1 måned før planlagt graviditet. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Isradipin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Itrakonazol

Begrenset erfaring med bruk hos gravide. Bør unngås i første trimester. Dyreforsøk har vist fosterskade

Ivabradin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent hos dyr.

Ivakaftor

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Ivermectin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Bør unngås i første trimester

Ivosidenib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Det er sett fosterskadelige effekter i dyr.