G7.1.24 Z

Z

Legemiddel

Dokumentasjon vedrørende bruk under graviditet

Zanamivir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Ved influensaepidemier er oseltamivir førstevalg hos gravide

Zidovudin

Ingen holdepunkter for økt risiko for fosterskade. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Ziprasidon

Kliniske data mangler

Zofenopril

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Zoledronsyre

Klinisk erfaring mangler

Zolmitriptan

Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Zolpidem

Begrenset erfaring med bruk hos gravide. Som for benzodiazepiner kan ikke uheldige virkninger på fosteret eller det nyfødte barn utelukkes

Zonisamid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Zopiklon

Begrenset erfaring med bruk hos gravide. Som for benzodiazepiner kan ikke uheldige virkninger på fosteret eller det nyfødte barn utelukkes

Zuklopentixol

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)