G7.1.5 E

E

Legemiddel

Dokumentasjon vedrørende bruk under graviditet

Ebastin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Edoksaban

Pga. risiko for blødning anses det å foreligge potensial for fosterskadelig effekt. Edoksaban bør derfor ikke brukes av gravide.

Edrofonium

Begrenset klinisk bruk har ikke gitt holdepunkter for skadelige effekter

Efavirenz

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Teratogent i ape. Frarådes brukt i første trimester. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Efedrin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Eflornitin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Lav systemisk eksponering

Ekonazol

Ingen kjent risiko ved lokal bruk

Eksemestan

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Eksenatid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Eleksakaftor - ivakaftor - tezakaftor

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Eletriptan

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Eltrombopag 

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Eluksadolin

Erfaring med bruk hos gravide mangler, men systemisk absorpsjon er svært liten

Elvitegravir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Emedastin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Systemisk eksponering minimal ved lokal bruk. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Emepron

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Emicizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. 

Empaglifozin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk).

Emtricitabin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Enalapril

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Enfuvirtide

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Enkorafenib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier at bruk hos gravide bør unngås.

Enoksaparin

Passerer ikke placenta og kan derfor brukes. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Entakapon

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Entekavir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Epipodofyllotoksiner

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Epirubicin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Eplerenon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Epoetin (= erytropoietin)

Opplysninger mangler

Epoprostenol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Eprosartan

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Eptacog alfa (= faktor VIIa)

Opplysninger mangler

Eptifibatid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Blødningsrisiko bør tas i betraktning

Erenumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. 

Ergokalsiferol

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Ergotamin

Kan forårsake uteruskontraksjoner. Er kontraindisert under graviditet

Eribulin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Erlotinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes av gravide

Ertapenem

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Ertugliflozin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Erytromycin

Nye data tyder ikke på økt risiko for misdannelser. Om mulig anbefales alternativt antibiotikum i første trimester fordi en tidligere undersøkelse fant en mulig økt risiko for kardiovaskulære misdannelser.

Erytropoietin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Escitalopram

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk) og G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Esketamin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Eslikarbazepin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Esmolol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Kan gi hypotensjon og føtal hypoksi, ev. neonatal bradykardi og hypotensjon ved bruk nær fødselen

Esomeprazol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Estramustin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Etambutol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset, men ingen holdepunkter for fosterskade

Etanercept

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Etanol

Stort alkoholforbruk (over 60 g/dag) kan gi føtalt alkoholsyndrom med vekstrestriksjon, hyppige misdannelser, særlig ansiktsanomalier, og mental retardasjon. Mindre skader etter lavere inntak er vanskeligere å påvise, men kan ikke utelukkes. Noen sikker nedre grense er ikke kjent, og gravide kvinner bør ikke drikke alkohol

Etelkalsetid

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

Etidronat

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Etilefrin

Ingen kjent risiko

Etinyløstradiol

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Etonogestrel

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Etoposid

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Etorikoksib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Etosuksimid

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Etravirin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Etylmorfin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Everolimus

Erfaring med bruk i svangerskapet er svært begrenset. Virkningsmekanismen tilsier risiko for toksiske effekter på fosteret

Evolokumab

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Ezetimib

Klinisk erfaring med bruk hos gravide mangler