G7.1.20 U

U

Legemiddel

Dokumentasjon vedrørende bruk under graviditet

Ubituksimab

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. En må regne med placentapassasje og mulig tap av B-celler hos fosteret

Ulipristal

Kontraindisert hos gravide

Umeklidin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. 

Unoproston

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Ursodeoksykolsyre

Ingen holdepunkter for skadelige effekter ved bruk i siste trimester

Uselektive hemmere av monoaminoksidase

Kasuistikker har gitt mistanke om teratogen effekt

Uselektive monoaminopptakshemmere

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Ustekinumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler