G7.1.10 J

J

Legemiddel

Dokumentasjon vedrørende bruk under graviditet

Jern

Ingen holdepunkter for skadelige effekter

Jern III-verdig til parenteral administrasjon

Det finnes ingen velkontrollerte studier med bruk hos gravide. Bør unngås i første trimester

Det finnes ingen velkontrollerte studier med bruk hos gravide. Bør unngås i første trimester.

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Bør unngås i første trimester

Jodofor/jod

Antas ikke å absorberes systemisk i nevneverdig grad

Joheksol

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Jopromid

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Joxaglinsyre

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)