G7.2 Kilder

Graviditet og legemidler

Nasjonale retningslinjer for gravide i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) [IS-1876]

Schaefer C, Peters P, Miller RK. Drugs during pregnancy and lacation. Treatment Options and risk assessment. 3rd edition. 2015

Kap. 4. Svangerskap og fødsel, prekonsepsjonell rådgivning, fosterskader I: Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi, Konsensusrapport 2011 (Epilepsiselskapet. Revisjon pågår juni 2017)

Veileder i fødselshjelp 2014. Norsk gynekologisk forening. 2014 http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/