G7.1.3 C

C

Legemiddel

Dokumentasjon vedrørende bruk under graviditet

Canakinumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Cannabidiol

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Cannabinoider

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Capsaicin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Caspofungin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Cefaleksin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Cefalosporiner

Generelt ansees cefalosporiner som trygge. Klinisk erfaring er begrenset med nyere preparater

Cefalotin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Cefazolin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Cefepim

Opplysninger mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Cefiderokol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Cefiksim

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Cefotaksim

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Ceftarolin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Ceftazidim

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Ceftriakson

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Cefuroksim

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Celekoksib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist fosterskade. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Cenegermin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Ubetydelig systemisk opptak tilsier lav risiko.

Ceritinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig fosterskadelig effekt.

Certolizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Uheldige effekter på immunresponser i det nyfødte barnet kan ikke utelukkes

C1-esterasehemmer

Opplysninger mangler

Cetirizin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Cetrorelix

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Cetuximab

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier en mulig risiko for teratogen effekt

Cetylpyridin

Opplysninger mangler, men kan antas å absorberes i liten grad systemisk ved lokal bruk

Cidofovir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Ciklesonid

Se glukokortikoider til lokal bruk G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Ciklopiroks

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Absorberes i liten grad systemisk og kan derfor benyttes

Ciklosporin

Misdannelser er ikke påvist. Det foreligger rapporter om økt forekomst av spontanaborter og veksthemning, men årsakssammenhengen er uklar, pga. den underliggende sykdommen og samtidig annen legemiddelbruk.

Cilastatin

Opplysninger mangler

Cimetidin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Cinacalcet

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Cipaglukosidase

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Ciprofloksacin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Cisatrakurium

Opplysninger mangler

Cisplatin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Citalopram

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

COMT-hemmere

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Conestat alfa 

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Crisantaspase

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Cyanokobalamin (= vitamin B12)

Ingen kjent risiko

Cyproteron

Kan ha feminiserende effekt på guttefostre

Cytarabin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Cytostatika

  1. Kreftbehandling: Er skadelige for fosteret, særlig i 1. trimester. Det er beskrevet flere typer misdannelser, foruten intrauterin vekstrestriksjon og abort. I dyreforsøk har alle undersøkte cytostatika vist seg å være teratogene. Hvor stor risiko de ulike cytostatika (og kombinasjoner av disse) representerer, er vanskelig å avgjøre, fordi det er relativt få gravide kvinner som er behandlet med disse legemidlene. Ved behandling i 2. og 3. trimester er risikoen mindre, og det ser ut til at de fleste kvinner da føder velskapte barn. Imidlertid foreligger det hyppig intrauterin vekstrestriksjon, prematuritet og beinmargsdepresjon, og man kan ikke se bort fra muligheten for at det kan oppstå skader som er vanskelige å diagnostisere

  2. Immunsuppresjon: Risiko for teratogen effekt er sannsynligvis mindre ved de lavere doser av cytostatika som benyttes ved immunsuppresjon. Azatioprin er best undersøkt og synes å være forholdsvist trygt. Det er mindre data for immunsuppressiv behandling med andre cytostatika, men siden disse er teratogene i høyere doser bør de unngås helt under svangerskapet