G7.1.25 Ø

Ø

Legemiddel

Dokumentasjon vedrørende bruk under graviditet

Østradiol

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Østriol

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Østrogen

Misdannelser er beskrevet hos barn av kvinner som har vært behandlet med kjønnshormoner under graviditet, men årsakssammenhengen er uklar. Den samlede erfaring ved utilsiktet bruk tidlig i svangerskapet har ikke gitt holdepunkter for teratogen effekt av dagens p-piller