G7.1.22 W

W

Legemiddel

Dokumentasjon vedrørende bruk under graviditet

Warfarin

Kontraindisert hos gravide. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)