T1.6.2.5 Campylobacteriose

Publisert: 14.10.2016

Generelt

Diarésykdom ofte med sterke magesmerter og ev. leddaffeksjon.

Etiologi

Sykdommen forårsakes av Campylobacter jejuni og (sjeldnere) av C. coli. Mikroben har naturlig reservoar hos dyr, særlig gris og fjørfe. Ca. 60 % av tilfellene er smittet ved utenlandsopphold, spesielt i middelhavsområdet eller Asia.

Symptomer

Etter noen dagers sykdomsfølelse får pasientene diaré som kan være blodig og oftest med bare lett feber, ofte sterke magesmerter. Reaktiv artritt kan forekomme.

Inkubasjonstid

2–10 dager.

Diagnostikk

Påvisning av mikroben ved dyrking av avføring, ev. i blodkultur.

Behandling

Behandling med antibakterielle midler er sjelden indisert. Ved påvirket allmenntilstand eller langvarig diaré anbefales erytromycin i 5–10 dager (ev. azitromycin). Utbredt resistens mot fluorokinoloner.

Legemiddelomtaler og preparater

L1 Azitromycin

L1 Erytromycin

L1 Makrolider