T1 Infeksjonssykdommer

Publisert: 14.10.2016

Pål Aukrust (T1.20), Bjørn Blomberg (T1.10), Fredrik Borchsenius (T1.16), Trond Bruun (T1.15), Olav Dalgard (T1.7), Henrik Døllner (T1.1), Randi Eikeland (T1.4), Hans Flaatten (T1.10), Jon Birger Haug (T1.13), Åse Haugstvedt (T1.8), Mogens Jensenius (T1.6, T1.18, T1.19), Dag Kvale (T1.2, T1.3, T1.5, T1.9), Egil Lingaas (T1.21), Bjørn Skrede (T1.17), Steinar Skrede (T1.10, T1.11, T1.12), Torgun Wæhre (T1.14).

Hastebehandling

T1 Akutt bakteriell meningitt

T1 Malaria, rickettsioser og schistosomiasis

T1 Nekrotiserende fasciitt

T1 Sepsis

Andre infeksjonssykdommer

T10 Nedre luftveisinfeksjoner

T19 Feber

T16 Hudinfeksjoner

T14 Infeksjoner i gynekologien

T15 Mastitt

T11 Øvre luftveissykdommer

L1 Skogflåttvirusencefalittvaksine

Underkapitler