T1.6 Infeksiøse tarminfeksjoner

Publisert: 14.10.2016

Etiologi

De fleste akutte diaréer i Norge er viralt betinget. Sjeldnere årsaker er bakterier (særlig Clostridium difficile, Salmonella og Campylobacter) eller parasitter (særlig Giardia lamblia). Ved diarésykdommer ervervet i utlandet må en i første rekke mistenke bakterielle infeksjoner (i synkende frekvens: enterotoksinproduserende Escherichia coli (ETEC), Campylobacter jejuni, Salmonella spp. og Shigella spp.) og parasittære infeksjoner (i synkende frekvens: G. lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium parvum og Cyclospora cayetanensis). Merk: Importerte bakterielle tarmpatogener er ofte mer antibiotikaresistente enn de som erverves i Norge.

Behandling

Behandling med væske og elektrolytter er viktigst. Antimikrobielle midler brukes bare ved alvorlige tilfeller eller ved påvisning av parasitter. Motilitetshemmende midler (loperamid) kan være til nytte ved meget kraftige, vanntynne diaréer.

Profylakse

Effekten av diaréprofylakse ved utenlandsreiser med yoghurt eller kapsler inneholdende ulike laktobasiller eller andre bakterier er ikke dokumentert. En rekke antibakterielle midler har dokumentert profylaktisk effekt mot diaré under opphold i land med lav hygienisk standard. Diaréprofylakse med antibakterielle midler anbefales likevel ikke pga. negativ effekt på tarmens normalflora som beskytter mot tarmpatogene bakterier. Antibiotikaprofylakse kan således øke faren for sykdom hvis man blir eksponert for smitte med tarmpatogene bakterier. Personer som tilhører en risikogruppe som ikke tåler å få diaré (inflammatorisk tarmsykdom, reaktiv artritt, alvorlig hjerte- og karsykdom, alvorlig diabetes, symptomgivende hiv-infeksjon, immunsuppresjon, hypogammaglobulinemi) kan utstyres med f.eks. ciprofloksacin til selvbehandling. Enkelte reiserelaterte tarminfeksjoner kan forebygges med vaksiner: kolera, ETEC og tyfoidfeber. Det viktigste forebyggende tiltak er god håndhygiene og varsomhet med hva man spiser og drikker. Helt trygt er bare nystekt/nykokt mat og frukt som kan skrelles. Isterninger er ikke renere enn vannet de er laget av.

Aktuelle nettressurser – barn

Underkapitler