T23 Ernæring, væskesubstitusjon og elektrolyttforstyrrelser

Publisert: 20.02.2017

Margrete Einen (T23.1.1, T23.1.3, T23.1.4), Hans Flaatten (T23.1.1, T23.1.3, T23.4.1, T23.4.2–23.4.5, T23.5, T23.6), Per Ole Iversen (T23.2), Claus Klingenberg (T23.4.6.7), Dag Kvale (T23.7), Hallvard Reigstad (T23.1.3, T23.1.4, T23.4.6(1–6)), Ketil Størdal (T23.4.6.7), Randi Tangvik (T23.1.2), Kiarash Tazmini (T23.3)

Hastebehandling

T23 Behandling av elektrolyttforstyrrelser

 

Underkapitler