T6 Nevrologiske sykdommer

Eylert Brodtkorb (T6.1), Elisabeth Gulowsen Celius (T6.5), Lars Jacob Stovner (T6.2), Jørgen Isaksen (T6.9), Roar Kloster (T6.9), Trond Sand (T6.8), Geir Olve Skeie (T6.7), Ole-Bjørn Tysnes (T6.6), Jan Olav Aasly (T6.3, T6.4).

Hastebehandling

T6 Serieanfall og status epilepticus

T17 Temporalarteritt

Underkapitler