T4 Blodsykdommer

Publisert: 14.06.2021

Sist endret: 01.09.2021

Anders Erik Astrup Dahm, Anne-Sophie von Krogh

Hastebehandling

T4 Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC)

T4 Lungeembolisme (LE)

Aktuelle nettressurser

Underkapitler