T4 Blodsykdommer

Publisert: 24.02.2016

Sist endret: 07.03.2016

Per Ole Iversen og Per Morten Sandset

Hastebehandling

T4 Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC)

T4 Lungeembolisme (LE)

Underkapitler