T8 Hjerte- og karsykdommer

Arne Kristian Andreassen (T8.7), Ole-Gunnar Anfinsen (T8.4, T8.5), Andreas Barratt-Due (T8.9), Kaspar Broch (T8.6), Leif Brunvand (T8.14), Hans Flaatten (T8.9.2), Sigrun Halvorsen (T8.8), Kristian Heldal (T8.2), Ingrid Elise Taraldsrud Hoff (T8.9), Bent Indredavik (T8.10), Trond Jenssen (T8.1), Anne Helene Krog (T8.11), Marte Mellingsæter (T8.12), Serena Tonstad (T8.13), Rune Wiseth (T8.3, T8.9.1).

Hastebehandling

T8 Akutt hjertesvikt

T8 Behandling ved asystole

T8 Koronarsykdom

T8 Hjertestans og hjerte-lunge-redning

T8 Hypertensjonskriser

T8 Hypovolemisk sjokk

T8 Kardiogent sjokk

T8 Lungeødem

T8 Sjokk (akutt sirkulasjonssvikt)

T8 Akutt koronarsykdom (ustabil angina, hjerteinfarkt uten ST-elevasjon, hjerteinfarkt med ST-elevasjon)

T8 Behandling ved ventrikkelflimmer

T8 Koronarsykdom

Underkapitler