T8 Hjerte- og karsykdommer

Publisert: 24.06.2016

Oppdateringer: 2022

Arne K. Andreassen (T8.7), Ole-Gunnar Anfinsen (T8.4, T8.5), Kaspar Broch (T8.6), Leif Brunvand (T8.14), Hans Flaatten (T8.9, T8.9.2), Anders Hartmann (T8.2), Sigrun Halvorsen (T8.8), Bent Indredavik (T8.10), Trond Jenssen (T8.1), Anne Helene Krog (T8.11), Eivind S. P. Myhre (T8.12), Serena Tonstad (T8.13), Rune Wiseth (T8.3, T8.9, T8.9.1).

 

Hastebehandling

T8 Akutt hjertesvikt

T8 Behandling ved asystole

T8 Koronarsykdom

T8 Hjertestans og hjerte-lunge-redning

T8 Hypertensjonskriser

T8 Hypovolemisk sjokk

T8 Kardiogent sjokk

T8 Lungeødem

T8 Sjokk (sirkulatorisk kollaps)

T8 Akutt koronarsykdom (ustabil angina, hjerteinfarkt uten ST-elevasjon, hjerteinfarkt med ST-elevasjon)

T8 Behandling ved ventrikkelflimmer

T8 Koronarsykdom

Underkapitler