T13 Nyre- og urinveissykdommer

Publisert: 25.03.2021

Eskild Lundeby (T13.1, T13.2, T13.3), Kristian Heldal (T13.4)

Andre urinveissykdommer

Hastebehandling

T13 Akutt nyreskade

Underkapitler