T12 Mage- og tarmsykdommer

Georg Dimcevski (T12.3, T12.4.1, T12.4.2), Reidar Fossmark (T12.1, T12.2), Truls Hauge (T12.5), Bjørn Hofstad (T12.11), Jørgen Jahnsen (T12.6, T12.7), Gülen Arslan Lied (T12.8, T12.9), Arild Nesbakken (T12.10), Aasne Karine Aarsand (T12.4.3).

Hastebehandling

T12 Øsofagusvaricer

Infeksiøse tarmsykdommer

Se T1 Infeksiøse tarminfeksjoner

Underkapitler