T12 Mage- og tarmsykdommer

Publisert: 26.01.2016

Sist endret: 03.11.2017

Georg Dimcevski (T12.3, T12.4.1, T12.4.2), Reidar Fossmark (T12.1, T12.2), Truls Hauge (T12.5), Bjørn Hofstad (T12.11), Jørgen Jahnsen (T12.6, T12.7), Gülen Arslan Lied (T12.8), Arild Nesbakken (T12.10), Jørgen Valeur (T12.8, T12.9), Aasne Karine Aarsand (T12.4.3).

Hastebehandling

T12 Øsofagusvaricer

Infeksiøse tarmsykdommer

Se T1 Infeksiøse tarminfeksjoner

Underkapitler