T10 Nedre luftveissykdommer

Publisert: 27.01.2016

Sist endret: 31.08.2022

Tor Einar Calisch (T10.9, T10.10), Pål Leyell Finstad (T10.8), Dag Kvale (T10.3.5.2), Bjørn Skrede (T10.1, T10.2, T10.3), Knut Stavem (T10.4, T10.5, T10.6, T10.7), Hallgeir Tveiten (T10.3.6), Bernt B. Aarli (T10.2.1.2)

Hastebehandling

T10 Akutt alvorlig astmaanfall

T4 Lungeembolisme (LE)

Andre lungelidelser

T2 Bronkialcancer

T1 Tuberkulose

T1 Atypiske mykobakterioser

Underkapitler