T5 Psykiske lidelser

Publisert: 05.10.2020

Sist endret: 14.04.2021

Ole A. Andreassen (T5.4), Bjørn Bjorvatn (T5.2), Jørgen Bramness (T5.3), Erlend Strand Gardsjord (T5.1), Gunnar Morken (T5.6), Bjørn Erik Neerland (T5.8), Anne Brita Knapskog (T5.7), Bernhard Weidle (T5.9, T5.10), Pål Zeiner (T5.9, T5.10), Ketil Joachim Ødegaard (T5.5).

Hastebehandling

Delirium tremens T5.3.1.4 

Wernickes encefalopati T5.3.1.6 

Aktuelle nettressurser

Underkapitler