T5 Psykiske lidelser

Publisert: 22.12.2015

Ole A. Andreassen (T5.4), Jan Øystein Berle (T5.5), Bjørn Bjorvatn (T5.2), Jørgen Bramness (T5.3), Erlend Strand Gardsjord (T5.1), Gunnar Morken (T5.6), Anette Hylen Ranhoff (T5.7, T5.8), Terje Torgersen (T5.9, T5.10)

Hastebehandling

T5 Delirium tremens

T5 Wernickes encefalopati

Aktuelle nettressurser

Underkapitler