T20 Smerter

Publisert: 26.05.2020

Luis Romundstad

Dette kapitlet omhandler primært medikamentell, symptomatisk behandling av smerte. I omtalen av smertetilstander der ikke-medikamentell behandling bør gis som et supplement eller alternativ til analgetika, vil slik behandling nevnes kort. Kausal behandling, derimot, dekkes ikke.

Underkapitler