T20 Smerter

Publisert: 05.01.2016

Sist endret: 22.01.2019

Petter Christian Borchgrevink & Olav Magnus S. Fredheim

Oppdateringer etter 01.01.2019:  Luis Romundstad

Dette kapitlet omhandler primært medikamentell, symptomatisk behandling av smerte. I omtalen av smertetilstander der ikke-medikamentell behandling bør gis som et supplement eller alternativ til analgetika, vil slik behandling nevnes kort. Kausal behandling, derimot, dekkes ikke.

Underkapitler