T3 Endokrine sykdommer

Publisert: 21.12.2015

Sist endret: 19.09.2018

Tore Julsrud Berg (T3.1), Erik Fink Eriksen (T3.4), Per Wiik Johansen (T3.6), Anders Palmstrøm Jørgensen (T3.2), Kristian Løvås (T3.5), Ingrid Norheim (T3.3), Johan Svartberg (T3.6)

Hastebehandling

T3 Addisonkrise

T3 Akutt binyrebarksvikt

T3 Diabetes mellitus  – Symptomer

T3 Diabetisk ketoacidose – Behandling

T3 Diabetes mellitus – Symptomer

T3 Hypoglykemi – Behandling

T3 Myksødemkoma

T3 Tyreotoksisk krise

Underkapitler