T3 Endokrine sykdommer

Tore Julsrud Berg (T3.1), Erik Fink Eriksen (T3.4), Martina Moter Erichsen (T3.6), Anders Palmstrøm Jørgensen (T3.2), Kristian Løvås (T3.5), Ingrid Norheim (T3.3), Magnus Wilberg Rebnord (T3.6)

Hastebehandling

Addisonkrise T3 Akutt binyrebarksvikt

Akutt binyrebarksvikt T3 Akutt binyrebarksvikt

Diabetisk ketoacidose - symptomer T3 Symptomer og funn

Diabetisk ketoacidose - behandling T3 Prehospital behandling

Hypoglykemi - symptomer T3 Hypoglykemi

Hypoglykemi - behandling T3 Behandling ved symptomer

Myksødemkoma T3 Myksødemkoma

Tyreotokisk krise T3 Tyreotoksisk krise

Underkapitler