T2 Kreftsykdommer

Ghazwan Al-Haidari (T2.2.1.1, T2.2.1.2), Odd Terje Brustugun (T2.1, T2.2.2, T2.2.6, T2.2.7, T2.2.8), Olav Dajani (T2.2.1), Anne-Sophie von Krogh (T2.2.10, T2.2.12), Gustav Lehne (T2.1, T2.2.3, T2.2.4, T2.2.5, T2.2.9, T2.2.11, T2.2.13), Eskild Lundeby (T2.2.5), Jørgen Smeby (T2.2.1.6, T2.2.1.7).

Underkapitler