T17 Muskel- og skjelettsykdommer

Jens Ivar Brox (T17.3), Johan G. Brun (T17.1, T17.3.1.1), Ragnar M. Joakimsen (T17.2)

Hastebehandling

T17 Temporalarteritt (TA)

Underkapitler